Zákon prírody:

  Systém- stvoril si vírus, ktorý má zložiť slabších jedincov, za účelom preriedenia ľudstva a privlastniť si už nie len územia, ale aj bytosti (Ľudí). V našich radoch sú však silný jedinci. Nevládnu silou mocností, ako ty ovládaš svoj dav, ale silou duševnou, silnou psychikou a oveľa väčšou inteligenciou. Sme schopní samouzdrovavania a dokážeme si vytvoriť imunitu voči tvojim zákerným hrám. Máme po boku aj vieru, ktorá vyznáva naše všemohúce Ja. Jediné čo nie je možné v ľudských silách zmeniť, je zákon prírody a jej chod. Je však ale zaujímavé, že máme schopnosť zničiť túto krásnu zem. Mocní si myslia, že sú nezničiteľný, veľkomožne sa rozťahujú, privlastňujú a delia si územia, obchodujú so zdrojmi tejto planéty ako by im patrila. Zabúdajú však na jedno, zákon prírody nie je právny zákon. Majte sa na pozore svetové mocnosti, politické svinstvá, mediálne hyeny, celosvetové korporácie, "alias systém" My o tebe vieme, lebo si všade vôkol nás a taktiež vnímame a cítime tvoje zr

Maska

Ležiac mlčky hore znak rukou kryjem očný zrak.

V druhej ruke niečo syčí pozriem na ňu a vidím, ako sa v nej maska týči.

Hladíme si do očí, môj hlas rázne zakričí. Kto si? Ty tvár bez úst a dierami na oči?.

Nekrič po mne, udrž kľud, chcem Ti pomoc ponúknuť. 

Ja prichádzam vážne v mieri vyplním ti chtìču diery. 

Akú pomoc ponúkaš a čo za ňu vyžiadaš? 

Ja môžem Ti veľa dať budem tvoju myseľ ovládať.

Žiadam za to iba jedno, tvoju tvár, ale neboj len tak striedmo.

Nač ti moja myseľ bude? Veď je jasná a vždy v kľude.

Naplním ju bohatstvom, krásou a aj mocnosťou.

Nebažím ja po honose, vládnuť, kradnúť, nosiť štetky na podnose.

Kupovať si kamarátov otáčacìch rúb a líc kabátov.

Nechcem kŕmiť ľudí lžou ako parťák debilov.

Nemusíš ma stále nosiť môžeš ďalej srdcom kosiť.

Srdcom zlákaš hlavou skutok spáchaš.

Čo to bude za skutok keď ty tomu dáš pohnútok?

Nevieš o čo prichádzaš takto seba okrádaš.

Čo si kradnem maska tupà? Jak si špatná tak si hlúpa.

Okrádaš sa o pocity, ktoré vládnu v tomto bytí.

Peniaze a majetky sú dnes mocné magnetky.

Za zlou hlavou maska ideš na svoje si tu neprídeš.

Nedám ti ja svoju tvár nebudeme tvoriť pár.

Poznám ľudì čo ty na ich tvárach svietiš, ale na moju sa neprilepíš.

Proti nìm ja bojujem srdcom všetkých pobijem.

Hľadaj si ty inú obeť, ktorej odtnem hlavu opäť.

Ruku z očí odťahujem a masku z druhej ruky odhadzujem.

Zbohom faloš dnešných ľudí jak majú moc tak sú skúpy.

Odkáž svojim nosičom, že život bez lásky je o ničom.

Ja žiť si ten svoj idem síce skromný, ale šťastný budem.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Zodpovednosť:

Tichý zabijak (Válka citov)

Pohľad(vyššia moc):