Mier

  Kto po bojí volá, nemá ani páru čo znamená láska holá. Holá pravda, česť, cit, rešpekt to ju zdobí, je tak krásna avšak občas bolí, nie však ranou guľky spôsobenou, ale stratou našich blízkych, alebo aj nedôverou. Nechcem vašu ochranu, ktorá dvíha zbrane moci a čo v hlavách strach vyvolá, či už cez deň, či už v noci. Kde je láska prítomná tam netreba ochranu, tam sa ľudia srdcom vzoprú a spoločne povstanú. Ak mám padnúť v boji vymyslenom, nech sa páči, ale s hrdým mojim menom Nesiahnem však po zbrani čo mi možno život zachráni, lebo lásku zabil by som, ktorá útočila s veľkým desom. Des, ktorý Vy mocní vzbudzujete v ľuďoch, čo k nim láska nemá prístup pri vašich silných pudoch. Toto všetko národ bolí viete to, Vy vládne voly? Strkáte sa do rití kde volajú po bití, bez názoru občanov ženiete ich do války a kto sa Vám vzoprieť snaží tak je strojcom kritiky. Nie, to nie je kritika, ale slová pravdy pravej s úctou k láske danej. Láska je cit v ľuďoch, ktorý sa má velebiť a šíriť jej krásu

Maska

Ležiac mlčky hore znak rukou kryjem očný zrak.

V druhej ruke niečo syčí pozriem na ňu a vidím, ako sa v nej maska týči.

Hladíme si do očí, môj hlas rázne zakričí. Kto si? Ty tvár bez úst a dierami na oči?.

Nekrič po mne, udrž kľud, chcem Ti pomoc ponúknuť. 

Ja prichádzam vážne v mieri vyplním ti chtìču diery. 

Akú pomoc ponúkaš a čo za ňu vyžiadaš? 

Ja môžem Ti veľa dať budem tvoju myseľ ovládať.

Žiadam za to iba jedno, tvoju tvár, ale neboj len tak striedmo.

Nač ti moja myseľ bude? Veď je jasná a vždy v kľude.

Naplním ju bohatstvom, krásou a aj mocnosťou.

Nebažím ja po honose, vládnuť, kradnúť, nosiť štetky na podnose.

Kupovať si kamarátov otáčacìch rúb a líc kabátov.

Nechcem kŕmiť ľudí lžou ako parťák debilov.

Nemusíš ma stále nosiť môžeš ďalej srdcom kosiť.

Srdcom zlákaš hlavou skutok spáchaš.

Čo to bude za skutok keď ty tomu dáš pohnútok?

Nevieš o čo prichádzaš takto seba okrádaš.

Čo si kradnem maska tupà? Jak si špatná tak si hlúpa.

Okrádaš sa o pocity, ktoré vládnu v tomto bytí.

Peniaze a majetky sú dnes mocné magnetky.

Za zlou hlavou maska ideš na svoje si tu neprídeš.

Nedám ti ja svoju tvár nebudeme tvoriť pár.

Poznám ľudì čo ty na ich tvárach svietiš, ale na moju sa neprilepíš.

Proti nìm ja bojujem srdcom všetkých pobijem.

Hľadaj si ty inú obeť, ktorej odtnem hlavu opäť.

Ruku z očí odťahujem a masku z druhej ruky odhadzujem.

Zbohom faloš dnešných ľudí jak majú moc tak sú skúpy.

Odkáž svojim nosičom, že život bez lásky je o ničom.

Ja žiť si ten svoj idem síce skromný, ale šťastný budem.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Mier

Vodca

Charakter