Mier

  Kto po bojí volá, nemá ani páru čo znamená láska holá. Holá pravda, česť, cit, rešpekt to ju zdobí, je tak krásna avšak občas bolí, nie však ranou guľky spôsobenou, ale stratou našich blízkych, alebo aj nedôverou. Nechcem vašu ochranu, ktorá dvíha zbrane moci a čo v hlavách strach vyvolá, či už cez deň, či už v noci. Kde je láska prítomná tam netreba ochranu, tam sa ľudia srdcom vzoprú a spoločne povstanú. Ak mám padnúť v boji vymyslenom, nech sa páči, ale s hrdým mojim menom Nesiahnem však po zbrani čo mi možno život zachráni, lebo lásku zabil by som, ktorá útočila s veľkým desom. Des, ktorý Vy mocní vzbudzujete v ľuďoch, čo k nim láska nemá prístup pri vašich silných pudoch. Toto všetko národ bolí viete to, Vy vládne voly? Strkáte sa do rití kde volajú po bití, bez názoru občanov ženiete ich do války a kto sa Vám vzoprieť snaží tak je strojcom kritiky. Nie, to nie je kritika, ale slová pravdy pravej s úctou k láske danej. Láska je cit v ľuďoch, ktorý sa má velebiť a šíriť jej krásu

Poslanie

 Prestali ste veriť sami sebe, robiť to čo sami chcete až tak, že počúvate tých čo nechápete.

Odovzdali ste im svoje životy, s vierou, že ukážu Vám svet plný slobody a vlastné Ja ste odhodili za ploty.
Nešlapete vlastnú cestu ani kroky k svojmu miestu, ale lajnu hnusnej stoky kde udáva systém kroky.
Veríte tím, ktorí lásku ničia, ktorí na ľud zbrane týčia, ktorí bez hanby a svedomia posielajú vaše deti do boja.
Nedajú Vám milé slová, ani lásku, ktorá šťastím volá, iba príkazy a zákazy čo Vám myseľ nakazí.
Prečo ste tu, prečo ste sa narodili, prečo i Vy potomkov ste porodili?
Pre hovädá z vyšších radov, pre mocných čo na vládcov sa hrajú, pre tých čo na rukách krv miliónov ľudí majú?
Zastavte sa, zamyslite, je to vážne to čo chcete?
Načo svetu armády veď má to byť zem slobody, taká kde sa bytosť živá, nebála leč šťastne žila.
Je snáď u Vás na mieste radovať sa z víťazstva, v ktorom padli ľudské telá čo ich matka šťastne porodila, iba preto, že tí čo im tak veríte a delia rôzne národy, mali medzi sebou nezhody?!
Kde sú ľudské hodnoty, rešpekt, úcta, rovnováha, láska s vierou, ktorá k súžitiu nám napomáha?
Postavme sa vedľa seba, chytíš ty mňa a ja teba, "Bez zbraní a nenávisti nech nás silné puto istí", z úst nech nám znie táto veta, urobme kruh kolom sveta.
Verte si a dôverujte, každé dobro opätujte, v srdci lásku, v duchu vieru majte.
Iba takto dosiahneme slobody, iba takto uvidíme pravé ľudské hodnoty a iba takto príde deň "odvety".
Veľa ľudí verí v Ježiša, ale iba hŕstka pochopila jeho poslanie.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Mier

Vodca

Charakter