Mier

  Kto po bojí volá, nemá ani páru čo znamená láska holá. Holá pravda, česť, cit, rešpekt to ju zdobí, je tak krásna avšak občas bolí, nie však ranou guľky spôsobenou, ale stratou našich blízkych, alebo aj nedôverou. Nechcem vašu ochranu, ktorá dvíha zbrane moci a čo v hlavách strach vyvolá, či už cez deň, či už v noci. Kde je láska prítomná tam netreba ochranu, tam sa ľudia srdcom vzoprú a spoločne povstanú. Ak mám padnúť v boji vymyslenom, nech sa páči, ale s hrdým mojim menom Nesiahnem však po zbrani čo mi možno život zachráni, lebo lásku zabil by som, ktorá útočila s veľkým desom. Des, ktorý Vy mocní vzbudzujete v ľuďoch, čo k nim láska nemá prístup pri vašich silných pudoch. Toto všetko národ bolí viete to, Vy vládne voly? Strkáte sa do rití kde volajú po bití, bez názoru občanov ženiete ich do války a kto sa Vám vzoprieť snaží tak je strojcom kritiky. Nie, to nie je kritika, ale slová pravdy pravej s úctou k láske danej. Láska je cit v ľuďoch, ktorý sa má velebiť a šíriť jej krásu

Tretia ríša:

 Covid pas, ako doklad novodobého fašizmu, ktorý nikdy neskončil.

Malo tomu tak byť po páde tretej ríše a porážky Nemecka, ale v skutku sa tak nikdy nestalo.
Mocnosti tohto skorumpovaného sveta ukončením války, len utíšili ľud a dali mu možnosť znova sa postaviť na nohy, aby vybudoval čo rozbombardovali.
Myšlienka tretej ríše však zostala a čakala na jej sofistikovanejšiu verziu, ktorá v tichosti prenikala medzi ľudí.
Vyvolení musia rozdeliť ľudstvo na tých, ktorí im slúžia a tých, ktorí sa im priečia.
Ale ako, keď ich nevedia rázom indentifikovať?
Každý dostal možnosť výberu, na ktorú stranu sa pridá tým, že buď je za vakcínu, lebo nie.
Má to byť "archa" diabla na zemi.
Služobníci budú mať väčšie práva a zbytok zostane vyčlenení zo "spoločnosti".
Márna je snaha jedincov, ktorý vidia veci inak a ich názory sú považované ako konšpiračné teórie, lebo v hlavách národov je od malička vštepený chod systému a ten im bráni k pochopeniu skutočnej pravdy. Systém si Vás kúpil, vašou prácou, vašim bývaním, technológiami, školami, predali ste svoje životy, lebo ak toto nemáte cítite beznádej.

Ťažko ju chápať keď Vám ukazujú len rub a líc Vám neotočia.
Je nepodstatný, lebo aj tak je Secret.
Najviac smutné na tomto všetkom je, že ľudstvo sa nikdy nespojí.
Drvivá väčšina skáče ako vláda píska a na to, aby mala zmeniť svoj názor žiada viditeľné dôkazy.
Nevšimli si, že im lietajú pred očami neustále, veria však niečomu inému.
Zaslepení a myšlienky napadnuté svinstvom, ktorým postupne chudobnieme, ako ľudsky tak aj skutočnou láskou.
Prichádza čas, kedy Vás váš najlepší priateľ nechá stáť pred svojím prahom a nedovolí Vám ho prekročiť.
Prichádza čas, kedy sa ukáže kto chápe podstatu skutočnej lásky a kto nie.
Viem, že tento príspevok bude zaradený do už po niekoľký krát spomínanej konšpiračnej teórie, ale ak raz natrafíte na to, že vo svete sa budujú centrá kde budú umiestnení ľudia, ktorí odmietli vakcínu tak sa vráťte k tomuto príspevku a začnite uvažovať trošku inak, lebo nestačí, že už im chcú zobrať aj lekárku starostlivosť a žiadajú sa preukazovať dokladom, ako židia za čias tretej ríše.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Mier

Vodca

Charakter